Udělením tohoto souhlasu se zpracováním osobních údajů poskytujete souhlas k tomu, aby společnost NELTEX CZ s.r.o., provozovatel internetového obchodu www.mode.cz, IČ: 03932770, se sídlem Heršpická 814/5a, 639 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, (dále jako „správce“) zpracovávala Vaše osobní údaje v souvislosti s vytvořením Uživatelského účtu.

 

Jedná se o údaje, které jste nám poskytl/a v souvislosti s nákupem nebo poptávkou zboží. Těmito údaji jsou zejména jméno, příjmení, poštovní a emailové adresy, tel. čísla, dále informace o Vašich nákupech, („osobní údaje“).

 

Údaje sbíráme a ukládáme hlavně proto, abyste se mohli přihlásit k Uživatelskému účtu, aniž byste museli znovu vyplňovat kontaktní údaje.

K Vašim osobním údajům bude mít přístup správce, jeho zaměstnanci a případně též třetí osoby – zpracovatelé, kteří poskytují vhodné záruky a jejichž zpracování splňuje všechny požadavky GDPR, a které budou dostatečně chránit Vaše práva a Vaše osobní údaje.

 

Kompletní znění Všeobecných podmínek zpracování osobních údajů společnosti Neltex CZ s.r.o. včetně vznesení námitek proti konkrténímu zpracování Vašich osobních údajů, naleznete zde.

© 2013-2020 mode.cz